lørdag 12. desember 2009

Mobbingen i trondheimsskolen redusert

I adressavisen i dag kan vi lese at antallet elever i Trondheim som oppgir at de er mobbet er redusert kraftig de siste årene. Tall fra elevundersøkelsen viser at 4% av elever i sjuende trinn melder at de er blitt mobbet en eller flere ganger i uka, mot 5,1% i 2008. Den største positive endringen har skjedd på ungdomsskolen. Her oppga 6,8% at de var mobbet i fjor, mens 4,1% oppgir det samme i årets undersøkelse. Antallet elever som oppgir at de er mobbet av læreren er nesten halvert.

Dette er en stor lettelse. I Trondheim har vi gjennom systematisk klart arbeid å få ned disse tallene. Kunnskap om mobbing, systematisk forebygging og fokus på problemet er årsaker til at vi i dag kan lese om gode resultater. 18 skoler har begynt med de omfattende, forebyggende skoleutviklingsprogrammene Respekt og LP-modellen siden 2006.

Men vi kan ikke være fornøyde med at 4% av elevmassen i Trondheim oppgir at de blir systematisk plaget i skolen. Vi kan ikke være tilfredse når det fortsatt er slik at noen foreldre velger å ta sitt barn ut av nærskolen fordi miljøet der ikke er trygt for sitt barn. Vi vil ikke akseptere at det fortsatt er barn som opplever seg trakassert av læreren sin. Derfor må vi fortsette og intensivere arbeidet.

Neste skoleår begynner derfor med "Uke 1; mobbefri uke". Elevrådene på alle skolene har designet denne uka. De har lagt planer som i samarbeid med lærerne skal vise hvordan de vil ha en trygg skoledag. Dette skal føre til en annerledes uke der alle opplever skolen som et trygt sted å være. Håpet er at det gjør 2010 til året da mobbingen tok slutt.

Her er lenke til Adressavisen og NRKs omtale av Lerkendalseminaret 2007

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar