mandag 6. juni 2011

Endelig en mobbedom

Kristiansand kommune er i følge NRK dømt til å betale en 30 år gammel mann erstatning for mobbing. Mobbingen skal ha skjedd da mannen gikk på en barneskole i kommunen. Dette kan vise seg å bli viktig, da det frem til nå har vært vanskelig å få dømt skoleeiere for å ha unnlatt å stoppe mobbing.

Mannen er i dag 25% invalid med diagnosen posttraumatisk stresslidelse (ptsd) på grunn av de alvorlige overgrepene han ble utsatt for. Dette er i tråd med forskning og erfaring som viser at ofre for mobbing ofte påføres alvorlige psykiske lidelser.

I følge Universitetet i Oslos nye "utredning om elevombud og læringsmiljø" (s 10) har vi fem liknende dommer siden 1993. 

Fokus og kunnskap er de viktigste virkemidlene mot mobbing. Men det vil hjelpe med det trykket som en ny rettskraftig dom medfører. Det er derfor bare å krysse fingrene for at dommen, som er endret fra tingretten, blir stående dersom saken havner i høyesterett.