tirsdag 25. januar 2011

Innblikk i skjult mobbing

Blogglisten
Tove Flack fra Senter for Atferdsforskning i Stavanger har utviklet "Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing". Boka som beskriver verktøyet er tilgjengelig for nedlasting her. Sak i VG om verktøyet som er utviklet her.

Tove Flack er en etterspurt foredragsholder og har beskrevet verktøyet  på en måte som gjør et utfordrende emne lett tilgjengelig. I boka gir Flack en praktisk innføring i bruk av verktøyet som hun har prøvd ut på flere skoler. I tillegg gir stipendiaten ved SAF gode tips og en viktig innføring i bruk av observasjon som metode.

Det er skrevet mye om mobbing, blant annet i SAFs Erling Rolands bok Mobbingens Psykologi. Men frem til nå har metoder og verktøy for avdekking av mobbing vært dårlig beskrevet. Tove Flack har med denne utgivelsen gitt et vesentlig bidrag til alle som ønsker å finne ut av mekanismene i mobbing.

SAFs egne nettsider beskrives "Innblikk" på denne måten:

INNBLIKK er et verktøy som gir praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon med hensyn til positiv og negativ komunikasjon mellom elever.

Metodene i INNBLIKK er spesielt utviklet for å avdekke skjult mobbing. Opplysningene som fremkommer gjennom samtale og kartlegging har til hensikt å gi informasjon om hvem som er pådrivere i eventuell mobbing og hvordan plaging isåfall foregår.

Det er ingen grunn til å nøle - kjøp eller last ned en versjon av "Innblikk" hvis du jobber i skolen.