onsdag 21. oktober 2009

Skamfølelse eller stolthet?

Tom Tiller er Professor ved Høgskolen i Tromsø og forfatter av blant annet de utmerkede bøkene Den andre dagen og Ti tanker om skole - brev til Storm. Han er en av de få skoleforskerne som våger å ta kampen opp mot det evige negative fokuset som hersker i den skolepolitiske debatten.

Tom Tiller spør om vi skal bygge skolen på skamfølelse eller stolthet i denne artikkelen i Utdanning. Han mener skolen er utsatt for en mobbekampanje som kun er egnet til å bidra til svekkelse.

Jeg er enig med Tom Tiller og mener den viktigste jobben til Kristin Halvorsen som ny kunnskapsminister er å skape et klima for også å peke på de positive trekkene ved vårt unike, inkluderende skolesystem. For lenge har skoledebatten vært overskygget av PISA-tåka.

tirsdag 20. oktober 2009

Pedagogisk kvakksalveri fra Jesper Juul

(Innlegget var på trykk i Dagbladet tirsdag 20.oktober 09)

Jesper Juul viser i sitt innlegg i Magasinet 10.oktober manglende innsikt i hva som skal til for å skape et godt læringsmiljø i skolen. Juul mener evidensbaserte programmer er motivert av ønske om ”lydighet og underkastelse” og at de er bevis på skolens ”pedagogiske konkurs”. Resultatet, i følge Juul, er elever som ”vil gå ut av skolen sosialt og menneskelig hjelpeløse”.
Jesper Juul tar feil når han mener at bruk av evidensbaserte programmer fører til ”primitive pedagogiske miljøer”. En av de positive utviklingstrekkene i norsk skole de siste tiårene er at viktige forskningsmiljøer har gjort tilgjengelig sin kunnskap om god pedagogisk praksis gjennom utvikling av programmer.
Gjensidig tillit mellom skole og hjem er en av nøklene for å skape en god skole. Jesper Juuls mistenkeliggjøring av skolens motiver bidrar til svekking av tilliten.
Forskningsrapporten ”Forebyggende innsatser i skolen” fra 2006, og erfaring fra innføring av evidensbaserte forebyggende programmer, viser at disse bidrar til å bedre elevenes læringsmiljø. En bør kunne forvente at deltakere i samfunnsdebatten forholder seg til kjent kunnskap og ikke bidrar til unødvendig negativt fokus på skolens virksomhet.