tirsdag 20. oktober 2009

Pedagogisk kvakksalveri fra Jesper Juul

(Innlegget var på trykk i Dagbladet tirsdag 20.oktober 09)

Jesper Juul viser i sitt innlegg i Magasinet 10.oktober manglende innsikt i hva som skal til for å skape et godt læringsmiljø i skolen. Juul mener evidensbaserte programmer er motivert av ønske om ”lydighet og underkastelse” og at de er bevis på skolens ”pedagogiske konkurs”. Resultatet, i følge Juul, er elever som ”vil gå ut av skolen sosialt og menneskelig hjelpeløse”.
Jesper Juul tar feil når han mener at bruk av evidensbaserte programmer fører til ”primitive pedagogiske miljøer”. En av de positive utviklingstrekkene i norsk skole de siste tiårene er at viktige forskningsmiljøer har gjort tilgjengelig sin kunnskap om god pedagogisk praksis gjennom utvikling av programmer.
Gjensidig tillit mellom skole og hjem er en av nøklene for å skape en god skole. Jesper Juuls mistenkeliggjøring av skolens motiver bidrar til svekking av tilliten.
Forskningsrapporten ”Forebyggende innsatser i skolen” fra 2006, og erfaring fra innføring av evidensbaserte forebyggende programmer, viser at disse bidrar til å bedre elevenes læringsmiljø. En bør kunne forvente at deltakere i samfunnsdebatten forholder seg til kjent kunnskap og ikke bidrar til unødvendig negativt fokus på skolens virksomhet.


1 kommentar:

  1. Atferdsvansker i skolen møtes ALLTID med ett forsøk på å korrigere adferden uten å gå til kjernen av hva barnet eller ungdommen prøver å si.

    Jesper Juuls poeng er at ved å fjerne symptomene på en ubalanse / frustrasjon i individet for å oppnå "tilsynelatende harmoni" får man ubalansen / frutrasjonen tilbake i økende styrke på ett senere tidspunkt.

    Et barns ønske er alltid å samarbeide med omgivelsene, men når omgivelsenes krav blir for umulige, er reaksjonen alltid verdt å lytte til.

    Det gjøres i svært liten grad i skolen i dag. Atferdskorrigering gjennom belønning / straff er nærmest en religion, og Jesper Juul er den eneste som ser atferden som symptom på et pedagogisk system som ikke evner å nå alle.

    SvarSlett