onsdag 21. oktober 2009

Skamfølelse eller stolthet?

Tom Tiller er Professor ved Høgskolen i Tromsø og forfatter av blant annet de utmerkede bøkene Den andre dagen og Ti tanker om skole - brev til Storm. Han er en av de få skoleforskerne som våger å ta kampen opp mot det evige negative fokuset som hersker i den skolepolitiske debatten.

Tom Tiller spør om vi skal bygge skolen på skamfølelse eller stolthet i denne artikkelen i Utdanning. Han mener skolen er utsatt for en mobbekampanje som kun er egnet til å bidra til svekkelse.

Jeg er enig med Tom Tiller og mener den viktigste jobben til Kristin Halvorsen som ny kunnskapsminister er å skape et klima for også å peke på de positive trekkene ved vårt unike, inkluderende skolesystem. For lenge har skoledebatten vært overskygget av PISA-tåka.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar