søndag 16. august 2009

OECD: ikke mer bråk i Norsk skole

"TALIS", OECDs undersøkelse rettet mot læringsmiljø og arbeidsbetingelse for lærere i 23 land, avliver myten om at det er mer bråk i norsk skole enn i andre land. Undersøkelsen viser også at Norge er i verdenstoppen i lærer-elev-relasjoner.

Les Utdanningsforbundets kommentar til undersøkelsen.

Hos Utdanningsdirektoratet ligger hele undersøkelsen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar