mandag 17. august 2009

La barn være barn i SFO

sJeg ser på NRK at SFO i Oslo fra nå av kalles aktivitetsskolen og at det skal legges mer vekt på læring og fag i SFO.

To grunner til at jeg er skeptisk til en slik utvikling:
1. SFO er ikke et gratis tilbud. Dermed er det noen som ikke får med seg det som skjer på SFO. Jo mer obligatorisk og viktig faglig som skjer i SFO-tiden jo større forskjell på ungers skoletilbud og ungers faglige utvikling.
2. Da seksåringene skulle begynne på skolen ble det sagt at de skulle få være barn. At læringstrykket skulle vente. Nå er det lenge siden, og førsteklassinger er utsatt for massivt fokus på skolefag. SFO har frem til nå vært en arena primært for uorganisert lek. Det tror jeg er fornuftig.

All leksehjelp i skolen bør foregå på tidspunkter da elevene er på skolen. Dermed kan alle nyttegjøre seg av tilbudet. Derfor er Heldagsskolen en bedre ide enn økt fag- og leksefokus på et dyrt og frivillig SFO.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar