fredag 28. august 2009

Karakterer i skolen

Høyre og FRP kommer til å innføre karakterer for 8åringer hvis de kommer i regjering. Hvorfor er det en dårlig ide?

Professor Edvard Befring forklarte hvorfor på NRK Dagsrevyen 28.august. Hans hovedpoeng er at karakterer er bortkastet tid fordi forskningen viser at det ikke virker positivt for så små barn. Og at det er destruktivt for de som sliter. Han mener karakterer vil ha store, negative konsekvenser for de svakeste elevene og skape tapere i skolen.
Partisekretær Raymond Johansen forklarer hvordan Arbeiderpartiet vil forbedre skolen og hvorfor partiet avviser karakterer og høyresidas ønske om mer skiller i skolen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar