torsdag 27. august 2009

Hvor er skoleforskerne?

I tur og orden har forskere påpekt hvilket samfunn vi får med FRP i regjering. Mandag felte uavhengige forskere en knusende dom over forslagene fra FRP i krimialpolitikken over 2 sider i Aftenposten. I dagens Adressavis spår norges fremste ekspert på helseøkonomi store problemer hvis FRPs helsepolitikk blir en realitet.

Hvor er skoleforskerne? Hvor er engasjementet for enhetsskolen som FRP vil erstatte? I mine øyne har de med mest kunnskap om skole et ansvar for å fortelle folk om konsekvensen av de grunnleggende endringene som FRP ønsker i den norske skolen.

I deres fravær blir det opp til oss som er opptatt av skolepolitikk å tenke på hva som kommer til å skje. Og ja, jeg tror konsekvensene blir store;

  • Jeg tror mobbingen vil øke i skolen med den økende konkurransen FRP har programfestet.
  • Jeg tror flere vil falle utenfor den vanlige undervisningen når FRP innfører karakterer fra 3. klasse.
  • Jeg tror færre elever vil få hjelp når skolene må kutte i PPT og støttefunksjoner på grunn av FRPs prioritering av skattelette forran kommuneøkonomi.
  • Jeg tror færre vil bli lærere hvis en lærerfientlig politiker fra FRP blir utdanningsminister.
  • Jeg tror forskjellene mellom de som har mye og de som har lite vil øke når FRP innfører 100% fritt skolevalg og lar hvem som vil starte private skoler.
  • Jeg tror kvaliteten på skolene vil falle når FRP innfører helt foreldredrevne skoler - der foreldre skal ansette lærere og skoleledere.
  • Jeg tror kvaliteten på grunnopplæringen vil synke når FRP fjerner et år i opplæringen.
  • Jeg tror antallet selvmord vil øke blant norske ungdommer som blir utsatt for sterkere press i skolen.
Jeg ber dere Pedagogikkprofessorer: Kom ut av instituttkontorene og fortell folk hvordan det faktisk vil bli. Det er dere som har sørget for at politikerne har bygget den skolen vi har. FRP lover å erstatte den.

Vi har like lite råd til FRPs skolepolitikk som til partiets helse- og kriminalpolitikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar