mandag 20. august 2012

Sårbarhet, ikke annerledeshet

Blogglisten

I dagens Dagblad får vi presentert at 60% mener det er de som skiller seg ut som blir mobbet. De som er annerledes blir tatt. Som det fremgår i reportasjen er det feil og viser at kunnskap om mekanismene i mobbing er mangelfulle.

Det som ofre for mobbing har til felles er sårbarhet. De som tar fort til tårene eller fort blir sinte er de best egnede ofrene. Dette gjør mobbing enda mer brutalt siden elever som har et sterkt behov for trygghet får det motsatte.

Det er blant annet disse mekanismene som bidrar til at ofre for mobbing ofte utvikler psykiske vansker. Eller for å si det på en annen måte - de som i utgangspunktet er sårbare for stress blir satt i en ekstremt stresssituasjon som mobbing er. Psykologer melder også om at et stort flertall av unge som kommer med behov for hjelp kan fortelle om en bakgrunn som offer for mobbing - blant andre vansker de har opplevd.

Det betyr ikke at det nødvendigvis er farlig å være sårbar. De aller fleste opplever en periode i løpet av barne - og ungdomsårene der de er særlig sårbare. Det kan handle om plutselig dødsfall i familien, skilsmisse eller annet. Hvor robuste vi er i møte med slike ting er forskjellig, men et trygt jevnaldrendemiljø er blant de mest effektive bolverkene mot å utvikle større vansker. Det er altså ikke farlig å være sårbar dersom miljøet er trygt. Det er når miljøet er utrygt at det er en risiko ved å være særlig sårbar.

Kristel Bye Johansen, dosent og Dr Polit ved Høgskolen i Sør-Trøndelag mener i denne glimrende artikkelen i dagens adressavis at mobbing vel så mye er et helseproblem som et sosialt problem. Hun peker på både kortsiktige og langsiktige helsemessige problemer av å utsettes for systematisk utestenging.

Kunnskapen om at sårbarhet er nøkkelen til å forstå ofre for mobbing gjør at et viktig forebyggende tiltak i skolen og i hjemmene bør være å forebygge sårbarhet. Skape robuste barn. UNICEF Norge har utviklet Den Ene - en kampanje for å forstå og forebygge sårbarhet. Her fins gode svar på hva som kan gjøres og hjelpemidler for å lykkes i arbeidet. Den Enes hovedbudskap er at voksne som bryr seg er hovedårsaken til at sårbare barn klarer seg.

2 kommentarer:

 1. Ekte kjærlighetsspell Caster Dr.Obodo. Staver for å tiltrekke kjærlighet, Stopp skilsmisse, Ekteskapsstaver, Ta tapt kjærlighet, Penger og velstående staver, Beskyttelsesformål, fruktbarhetstast ..Kontakt Info:
  E-post: templeofanswer@hotmail.co.uk
  Ring, Viber og whatsapp: +234 (815) 542-5481

  SvarSlett
 2. I was diagnosed of herpes virus, I have tried all possible means to get cure but all my effort proved abortive, until a friend of mine introduced me to a herbal doctor called Chief Dr Lucky, who prepare herbal medicine to cure all kind of diseases including herpes virus (Herpes), when i contacted this herbal doctor via email, he sent me herpes virus herbal medicine via courier service, when i received the herbal medicine he gave me step by step instructions on how to apply it, when i applied it as instructed i was totally cured from the virus within 3 weeks of usage. Contact this great herbal doctor today to get your cure. 
  Via Email : chiefdrlucky@gmail.com
  Whats App : +2348132777335
  website : http://chiefdrluckysolutionhome.website2.me/    

  SvarSlett