mandag 26. april 2010

Feil om mislykket mobbesatsing

Blogglisten

På trykk i adressavisa 26.april 2010


”Mamma” med lærerutdanning” hevder i Adresseavisa 17.april at Trondheim kommunes  satsing på læringsmiljø i skolen har vært mislykket, og viser til at mobbingen ikke er redusert. Det er bra at mange er engasjert i læringsmiljø og mobbing. Men det er også viktig at vi forholder oss til det som faktisk er virkeligheten.

Det er ikke riktig at mobbingen økte i 2009. Tvert i mot opplevde vi i følge elevundersøkelsen en liten nedgang. Antallet elever som blir mobbet av lærere er nær halvert.  Det er for tidlig å si om dette er en varig  endring til det bedre. Og for de altfor mange som er utsatt er det helt andre ting som er viktig. Men for oss som jobber for å skape gode læringsmiljøer er det nødvendig også å få frem de positive resultatene som oppnås.

Trondheim har de siste årene satset offensivt på læringsmiljøet i skolene. Over halvparten av grunnskolene har tatt i bruk forskningsbaserte, forebyggende programmer i arbeidet. ”Mamma med lærerutdanning” beskriver grunnen til at skoler bruker disse programmene som ønske om et  ”se hvor flinke vi er” – diplom. Og uttrykker med det en  skepsis som dukker opp med jevne mellomrom. En tanke om at programmene er unnskyldninger eller lettvintløsninger som skolene bruker for å unngå å ta tak i alvorlige utfordringer.

Realiteten er at skoler som tar i bruk programmene setter læringsmiljøet i fokus gjennom hardt arbeid.  Alle voksne på skolene går gjennom et ”treningsprogram” for å bli tydeligere og bedre ledere. Skolenes satsing er ulik fra skole til skole – akkurat som utfordringene skolene står ovenfor. Mange skoler melder om at tiltakene virker godt. Ingen skoler mottar diplom.

”Mamma med lærerutdanning” skriver at ”programmene stort sett har hatt fokus på individnivå og på eleven”. Det er feil. Programsatsingene er ulike, men de vi bruker i Trondheim har de voksne i skolen som fokus. Både lærere, andre ansatte og samarbeiet med de foresatte. Dette fordi vi vet at utvikling av gode voksenstandarder og et godt skole/hjem-samarbeid er de viktigste forutsetningene for å skape gode læringsmiljø.

Det er mange veier til gode læringsmiljø. Min opplevelse er at ansatte, foresatte og elever er positive til satsingen i trondheimsskolen, både på skoler som bruker programmer og der skolene bruker andre virkemidler. Jeg tror dette vil gi resultater i form av mer læring for elevene. Og jeg tror systematisk forebygging er hovedgrunnen til at vi i Trondheim har snudd trenden med stadig mer mobbing. 

2 kommentarer:

 1. Kjære Lektor Moen..
  Har skrevet til deg før for å få råd ang. min 11 årige datter, nå 12 i juni...
  Hun har opplevd utestenging, ikke å bli sett og har det så tøft. Vil ikke på skolen.. Det mest fortvila er skolens holdning til dette, alle møtene vi har hatt er preget av oppgitthet, likegyldighet og bagatellisering. De to siste årene har vært forferdelige for oss alle. Nå nærmer det seg skolestart igjen, og i kveld da hun la seg kom det over henne igjen, jeg vil ikke på skolen igjen mamma. Jeg vil bare dø. Forferdelig for en mor å høre, hvordan skal vi få hjelp? Hennes selvtillit er helt på bånn, sakte men sikkert ødelegges hun. Hun kom hjem på slutten av siste skoleår og sa: "ingen av lærerene liker meg mamma". Jeg har vondt, og tør ikke tenke på hvordan jenta mi har det. Hva skal jeg gjøre, hva kan et barn tåle?

  SvarSlett
 2. Hei. Kan hende det er litt seint å svare, men har rett og slett ikke vært inne på veldig lenge. Beklager det.
  Jeg håper skolestarten har vært bra. Hvis problemene fortsatt pågår så sørg for å få hjelp fra noen i kommunen din som kan gi deg råd. Dette kan for eksempel være den kommunale PP-tjenesten, fastlege eller andre. Dattera di og du skal ikke ha det sånn. Se på www.foreldrenettet.no for generelle råd. Her kan du som mor også ta kontakt med FUG- det nasjonale foreldreutvalget i grunnskolen som kan gi gode råd.
  Lykke til! Og som sagt - beklager at jeg ikke har svart tidligere.

  SvarSlett