tirsdag 11. august 2009

Erlends skoleblogg er oppe og går

Velkommen til min blogg!


HVA VIL JEG?
Ambisjonen med denne bloggen er å kommentere skolepolitikk og skolespørsmål. Det er jo utrolige mengder stoff om skole og utdanning hele tiden, men jeg syns for mye av det som kommer frem i mediene - om det er politikere eller forskere, foreldre elever eller lærere - er løse tråder, usammenhengende resonementer og lite opplysende og for enkelt. Ambisjonene er det altså ikke noe i veien med. Samle opplysende tråder gjennom sammenhengende argumentasjon. Helt enkelt. Eller rett og slett si hva jeg mener om det jeg er opptatt av innenfor skoleverdenen.


HVEM ER JEG?
Hva denne bloggen kommer til å være blir kanskje spennende - værtfall for meg. Men jeg syns jeg må starte med å si noe kort om mitt utgangspunkt for å være opptatt av skole:

Jeg er far. Min datter er elev på en barneskole i Trondheim.

Jeg er utdannet lektor. Allmennlærerutdanning fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og Master i Historie (Skrev om fredsforhandlingene i Midt-Østen etter seksdagerskrigen i 1967) fra NTNU.

Jeg jobber i Trondheimsskolen. Jeg har siden lærerutdanningen som ble avsluttet i 1999 hatt mange jobber i skolen i Trondheim, som klasseforstander, spesialpedagog, sosiallærer, historielærer i både barne- og ungdomsskolen. Akkurat nå jobber jeg med elever som på ulikt vis viser vansker. Av arbeidsoppgavene mine nå er veiledning til lærere om atferdsvansker og mobbing. Jeg har tidligere jobbet for Utdannings- og forskningsdepartementet. Først som leder for rekrutteringskampanjen til læreryrket i 2001-2002 og deretter som medlem av redaksjonen i nettportalen Utdanning.no fra 2002-2004.

Jeg er Arbeiderpartipolitiker. Jeg leder Trondheim Arbeidersamfunn, Midt-norges største lokallag i Arbeiderpartiet og sitter i styret i Arbeiderpartiet i Trondheim. Det betyr ikke at jeg er enig med Arbeiderpartiet i absolutt alt. Men jeg er stolt av å tilhøre venstresida i Norsk politikk og særlig innenfor skolepolitikken mener jeg at Arbeiderpartiet har en lang og stolt historie. Jeg er bekymret for at vi har gitt initiativet i skoledebatten over til andre partier de siste årene, men mener at det også på dette området er vi som best forvalter den nødvendige helhetstenkingen og de mest fornuftige synspunktene.

Den neste måneden vil det ganske naturlig være mer oppmerksomhet rundt skole enn hva vanlig er. Valgkampen gjør slikt. Derfor blir dette kanskje en noe mer politisk blogg disse ukene. Det viktigste for den norske skolen er tross alt å holde FRP utenfor kunnskapsdepartementet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar