søndag 6. september 2009

Blanke Ark endelig i gang

Første episode av TVNorges nye serie Blanke ark var bedre enn forventet. Budskapet i serien er at elever lærer ulikt, at læring forutsetter selvtillit og at en må bygge på elevers styrke for å oppnå faglig fremgang. Skuffende for de som trodde serien skulle ta et "endelig oppgjør" med skolen, eller være et "bevis på at norsk skole ikke fungerer" - slik Høyres Bent Høie fastslo - før han så serien... Serien viser at motivasjon, lekbasert læring, fokus på læringsstrategier og godfotteori er nøklene til å skape en god skole. Ikke en eneste gang brukte læreren eller fagfolkene bak serien karakterer, medaljer eller andre Høyre/frp-virkemidler.

Elevene har vært gjennom en slags "testbootcamp" der de har fått kjennskap til sine ferdigheter. Deretter skal de tilbake til skolene sine, der lærerne har lært prinsipper for læring av professor Kjell Skogen. Mange testfanatikere i den norske skoleverdenen (Les høyresida) vil sikkert trykke testingen i Blanke ark til sitt bryst. Til det er det å si at det er noen grunnleggende forskjeller på testingen som elevene i serien blir utsatt for, og de som skolene i stadig økende grad pålegges;
Disse testene brukes til å finne styrker hos elevene og direkte påvirke måten læreren underviser eleven på. Testene i skolen - særlig om H og FRP får bestemme - skal først og fremst brukes til rangering av skoler.
I serien testes det også langt mer grunnleggende i serien enn i de standardiserte testene i "real life". Mens standarttester som PISA og PIRLS tester elevenes teoretiske kunnskaper, er det her fokus også på andre mestringsområder. Mens skoletestene stort sett er "Multiple choice" viser serien en rekke praktiske måter å teste ferdigheter på. Fokuset på å finne ut hva elevene mestrer er noe de fleste lærere opplever at de gjør i hverdagen sin. Dermed er ikke testene som presenteres i serien noe nytt i skolen - men fin påminnelse om viktigheten av å se ferdigheter utover de rent faglige.

Neste gang skal ungdommene tilbake til sin vanlige klasse. I mellomtiden har lærerene deres vært på kurs der de har lært hvordan de skal variere undervisningsmetoder og legge til rette for hver enkelt elev.

Det mest irriterende med serien er fortellerstemmen. Som helt unødvendig gjentar at "noe er galt i norsk skole". Det har vi skjønt at TVNorge mener. Selv er jeg av den oppfatning at noe er veldig bra med norsk skole når den gir elever permisjon til å dra på en slik testcamp og til og med sender lærerne på kurs for å bidra til at skole settes på dagsorden.

Dagbladet gir terningkast 5, og kaller det en strålende reality. Og peker på det opplagte når TVNorges (irriternde) voiceover spør om "hvordan en lærer får til med elever på seks uker det ingen lærere har klart på ni år". Nemlig at "de har spadd fram en superkul lærer fra Tåsen skole som ingen elever har lyst til å skuffe og som samtidig er ganske flink. Og jeg vil nok også nevne at hvis du tar åtte elever ut av deres sløvsinnede hverdag som klassens sinker i matte og norsk og forteller dem at de skal bli TV-stjerner og at de gjerne må anstrenge seg litt mer enn vanlig - ja da kan det hende at man ser en viss forbedring."

Jeg gleder meg til fortsettelsen!

1 kommentar: